23. - 24. 9. 2022

Volby 2022

Kandidáti z Jabloňového sadu

Pryč se skládkou hlíny

Po poradě s právním zastoupením obce navrhujeme provést likvidaci současné skládky hlíny. Následně bychom pozemky využili pro vytvoření parku pro děti, mládež a seniory. Navazující plochu pak k vybudování venkovního multifunkčního hřiště.

Dopravní značení

Zejména označení soukromých parkovacíh míst jako vyhrazená stání. Na veřejných obecních parkovacích stáních omezit dobu stání tak, aby byly skutečně využívány pro návštěvy.

Využití pozemku u zastávky

Ve spolupráci s městem Brnem, které pozemek vlastní bychom chtěli docítil účelného využití tohoto pozemku k odpočinku a volnému času, např. umístěním veřejného grilu.

Plnohodnoté začlenění

Rádi bychom docílili plnohodnotného začlenění lokality do obce, především do jejího rozpočtu. JS dosud nemá žádného zastupitele v zastupitelstvu obce, a tudíž za předchozí léta nebyl pro nikoho prioritou.

Využití pozemku u trafostanice

Tento pozemek bychom rádi upravili tak, aby se dal jako využívat jako funkční veřejný prostor, např. v podobě malého parčíku se stromy a zelení a posezením či jako výběh pro psy.

Polní cesta

Existující polní cestu bychom rádi doplnili o stromy

Pravidelná údržba zeleně

Celoroční úprava zeleně a pravidelná obnova zeleně.

Chodník k Futurum

Chodník od trafostanice podél rodinných domů až k Futurum. Plynule na tento chodník navázat polní cestu podél ulice Moravanské lány až na ulici Modřickou a k moravanskému rybníčku.

Dům služeb

Obec vlastní ve svém centru pozemky vedle kulturního domu, na ulici Vnitřní, určené ke stavbám občanské vybavenosti. Zkráceně tyto objekty nazvěme “dům služeb”. S kompletní přestavbou bychom chtěli zacílit především na zvýšení občanské vybavenosti v obci a dát možnost, aby zde vznikl nový prostor například pro lékaře, zubaře, uměleckou školu, větší knihovnu a další služby.

Budova školky

Dále pokračovat v plánu realizace nové budovy školky.

Kruhový objezd na Nebovidy

Kruhový objezd se zastávkami v horní části obce směr Ostopovice, Nebovidy

Bezpečnost v obci

Úsekové měření rychlosti, zajištění služeb městské policie, kontrola dodržování obecních vyhlášek.

Rozšíření zeleně v obci

Výsadbu další nové zeleně a péči o stávající s důrazem na boj proti suchu.

Polní cesty

Zpevnění polních cest směrem k údolí Bobravy

Naše práce

Budování hřiště

Před 3 lety, po dokončení výstavby developerem, jsme zahájili dialog s vedením obce. Následně založili Komisi a Spolek pro Jabloňový sad a společným úsilím jsme se zasadili o vybudování hřiště.

Sousedské párty

V letních měsících organizujeme sousedská setkání pro děti i dospělé,  v zimě zpívání pod stromečkem.

Pravidelná setkání s vedením obce a úřady

Pravidelně se setkáváme s vedením obce a prosazujeme investice a změny v naší lokalitě. Např. zřízení obytné zóny v celé lokalitě je naše práce.  Vždy nás potkáte na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Sázení a údržba zeleně

Organizujeme brigády za účelem zvelebení lokality

Kandidáti

Jsme obyvatelé Jabloňového sadu, kterým není jedno kde a jak bydlí.  Aktivně se zajímáme o dění v obci, zapojujeme se do práce na jejím rozvoji a zaměřujeme se na utužování mezilidských, sousedských vztahů.

DSC_8843-min

Pocházím z početné, zemědělské a věřící rodiny. Ráda s lidmi komunikuju a naslouchám, mám “drive” a věci dotahuju do konce. Během posledních 3 let v Komisi pro JS jsem se ujistila v tom, jak je důležité mít kolem sebe proaktivní lidi, kteří mají stejný cíl.

Marie Ogórek
kandidát pod číslem 2
DSC_8847-min

Jsem srdcař, velmi mi záleží na tom, kde žijeme. Snažím se myslet ekologicky i ekonomicky, a když kdokoli ze sousedů potřebuje pomocnou ruku, neváhám. Kromě Komise jsem členem také Spolku.

Táňa Čechová Hulatová
kandidát pod číslem 4
DSC_8879-min

Když jsem Spolek v JS zakládala, čerpala jsem z kořenů, kde jsem vyrůstala. Jako předsedkyni SVJ se mi podařilo vnést do praxe bytí dobrého hospodáře a využití organizačních i kreativních vlastností.

Kristýna Dragounová
kandidát pod číslem 8
DSC_8860-min

Kromě Komise jsem se ujal předsednictví v SVJ. Rád stojím pevnýma nohama na zemi, jsem důsledný, poctivý a záleží mi na každém detailu. A pokud se mi něco nepozdává, ověřím si to a nenechávám nic náhodě.

Filip Brtáň
kandidát pod číslem 13

Jak volit v komunálních volbách

Chcete nás v zastupitelstvu? Dejte nám křížek!

15

Zastupitelů

15

Křížků
maximum

Křížek pro stranu

Označení křížkem jedné strany respektujete pořadí kandidátů v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Všech 15 hlasů připadne kandidátům strany.

Křížky pro kandidáty

Rozdělíte 15 křížků napříč volebními stranami jednotlivým kandidátům. Tak si můžete vybrat zastupitele dle své volby. 

Kandidáti a pak strana

Přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem napříč stranamy. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.